SURFCOM 1500DX

 

採用高速.低震動線性驅動馬達之

表面粗度形狀量測機

 

  • 採用線性驅動馬達(專利申請中),具有高速量測、低震動特性

 

  • 搭載新開發高性能檢出器,提高量測倍率至500K、量測範圍也達1000um

 

  • 可進行高速量測,(粗度)最快3mm/s(形狀)最快20mm/s、移動速度達60mm/s,大幅提升量測效率

 

  • 只要進行一次量測即可依照需求進行各種的再分析

 

  • 高擴張性的輸出功能,可輕易將量測結果輸出至MS WordMS Excel

 

  • 載新世代量測系統【TIMS】具有「從量測動作到製作檢查報告表」全自動功能

 

 

 

項目 / 型式

SURFCOM  1500DX

量測範圍

Z軸(縱方向)

1000um / 0.02um~6.4um / 0.0001um

X軸(橫方向)

100mm / 0.04um32,000取樣點

量測縱倍率

50500K倍、任意自動

量測橫倍率

0.120K倍、任意自動

檢出器

尖端半徑2um鑽石材質測針、測定力0.7mN

真直度精度

(0.05+1.0L/1000)um L=量測長度(mm)

驅動速度

0.033mm/s(粗度)、0.03~20mm/s(形狀)

參數

粗度34種、形狀24

其他

電源

AC110V±10﹪、50/60Hz

消費電力

300VA

尺寸(W×D×H

1250×850×1500mm

重量

125Kg

 

                                                                                 東京精密 原廠目錄